In het najaar van 2018 verscheen een mooi artikel over ons project in BUITEN, het ledenblad van de Landelijke Gilde.

Lees het hier ! 2018 11 Verhalen verbinden platteland in LG ledenblad