Op 14 november verscheen een mooi artikel over ons project ‘Verhalen verbinden platteland’ in RONDOM.
Zo werd ons verhalenproject dat de mensen van Langdorp, Wolfsdonk en Gijmel dichter bij elkaar wil brengen, gepost in duizenden bussen…

publireportage_Verhalen verbinden Platteland_rondom-11_2018