Binnen het project “Verhalen verbinden platteland” zijn heel wat vrijwilligers actief. In 2018-2019 organiseerden we verschillende vergaderingen en vormingsmomenten om dit alles in goede banen te leiden.