In november 2018 gingen Lennert en Andries in ‘Onze School’ Wolfsdonk aan de slag met de kinderen rond de verhalen van het dorp. ‘Verhalen verbinden platteland’ voor jong en minder jong. Het werd een spetterende show!

Herbeleef hier het project :

http://www.wespvzw.be/op-school

Hier vind je ook alle liedjesteksten:

Lied De maan is daar

Lied Den Dopkesboom

Lied Fokke Schoen

Lied Onze School

Lied Welle zen van Wolfsdonk