Op zondagnamiddag 16 september 2018 verzamelden meer dan 250 mensen aan de overweg Opperstraat te Langdorp. In de zomer van 1943 kwamen twee konvooien voorbij Langdorp die naar de concentratie- en vernietigingskampen van Auschwitz-Birkenau spoorden. Via een plechtigheid en de oprichting van een herdenkingsmonument wou het project ‘Verhalen verbinden platteland’, de Stad Aarschot en de Stichting Auschwitz deze gebeurtenissen die de Holocaust tastbaar dichtbij brachten hier in Langdorp blijvend herinneren.

De plechtigheid startte met een muzikale intro van muzikante Hanne Beyens uit Gelrode. Zij bracht een etude van Bach op klarinet. Jonas Danckers, voorzitter van onze kerkfabriek en coördinator van het project ‘Verhalen verbinden platteland’, bracht een inleiding over het waarom van deze plechtigheid en het inhuldigen van het monument. De heer Paul De Keulenaer, beheerder van de Stichting Auschwitz, van Rillaar afkomstig en nu woonachtig te Oostende, schetste met veel kennis en op een emotionele manier de context van de Jodentransporten, hun organisatie, samenstelling en het verhaal achter deze mensen … Na een muzikaal intermezzo nam de heer Michel Laub, secretaris-generaal van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, het woord namens de Joodse gemeenschap van ons land. Het is uitzonderlijk en voor ons een eer dat hij naar Langdorp is afgezakt. Hij had het over de Joodse gemeenschap en hun vervolging. De laatste spreker, de heer Steven Omblets, schepen van cultuur van de Stad Aarschot en medeorganisator via het Stedelijk museum en haar conservator Jo De Cuyper, had het over dehumanisering als motor voor schaalvergroting in het lijden. De vier toespraken zijn hieronder te herlezen.

Vervolgens werd het herdenkingsmonument plechtig ingehuldigd. De doeken van de Stad en de Belgische vlag werden van het monument genomen. De mensen waren muisstil door alles wat er gezegd was. Er volgde een bloemenhulde, ook door kinderen van onze dorpen namens de Langdorpse gemeenschap en Stad Aarschot : Rochus Verleyen en zijn papa Daan en mama Gosia en Nora en Margo en hun papa Gijs Laureys. Ook Leo Janssens en Jo Peeters legden namens hun organisaties, bloemen neer aan het monument. Tot slot klonk het ‘Te velde’. Schepen Omblets sprak een uitgebreid dankwoord uit aan allen die deze plechtigheid mogelijk maakte en erna werd nog rustig nagepraat bij het monument en aan de overweg. Het was een ingetogen maar mooie namiddag. Om nooit te vergeten…


Via deze linken vindt u :

Foto’s van deze plechtigheid, van de hand van fotograaf Roel Peeters
Programma, bloemenhulde en bedanking plechtigheid
Inleiding Jonas Danckers
Toespraak Paul De Keulenaer
Toespraak Michel Laub
Toespraak Steven Omblets
Uitnodiging plechtigheid tekstversie
Affiche en uitnodiging plechtigheid
Opschrift steen Langdorp Jodentransporten